Avrupa Birliği’nde Karar Alma Mekanizması, Yardımcı Organlar ve Ajanslar Pdf Kitap İndir

0
79

“Avrupa Birliği karar alma mekanizması ve kurumlarına ilişkin çalışmalarda, genellikle ayrıntıya girilmemekte ya da Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu gibi aslî kurumlar incelenmektedir. Kitap, bu açığı kapatmak amacıyla AB karar alma mekanizmasına daha ayrıntılı ve alt kademelerde yer alan birimler açısından bakmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda, Konsey, Parlamento gibi aslî kurumlarda alınan kararların başlangıç süreçlerinin, şekillenmelerinin üzerinde durulmuş; alt birimlerin, yardımcı organların, ajansların kurumsal yapıları, faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.”

BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA BİRLİĞİ KARAR ALMA MEKANİZMASI
Avrupa Birliği’nde Karar Alma Konsepti ve Karar Alma Süreçlerinin Sınıflandırılması
Ercüment TEZCAN

İKİNCİ BÖLÜM:YARDIMCI ORGANLAR

A. İSTİŞARİ ORGANLAR
Avrupa Birliği’nde İstişari Organlar ve Oluşumlar
Ercüment TEZCAN
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi: Bölgeleri ve Halkları Birliğe Yaklaştırmak
İlhan ARAS
Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi: Örgütlü Sivil Toplum ve Birlik Arasındaki Organ
İlhan ARAS

B. MALİ BİRİMLER
Avrupa Birliği’nde Mali Birimler: Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu
Mert TOPCU

C. DENETİM VE KONTROL MAKAMLARI
Avrupa Ombudsmanı: Yapısı, İşleyişi ve Faaliyetleri
Akın SAĞIROĞLU
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi ve Avrupa Veri Koruma Denetmeni
Altuğ GÜNAR

D. KURUMLAR ARASI KURULUŞLAR
Avrupa Birliği’nde Kurumlar Arası Kuruluşlar: AB Yayınlar Ofisi, Avrupa Personel Seçim Ofisi ve Avrupa İdare Okulu
Muzaffer AKDOĞAN

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AJANSLAR
Avrupa Birliği Ajanslarıyla İlgili Birtakım Değerlendirmeler
Ercüment TEZCAN
Avrupa Birliği’nde Ajanslar, Uygulama Ajansları ve Ortak Girişimler
İlhan ARAS / Deniz ÇELİK / Esra SARIÇAYIR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here