Dipnot Temmuz-Ağustos-Eylül 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:10 Yıl: 2012 – Sömürgecilik ve Emperyalizm Pdf Kitap İndir

0
88

Üç aylık periyotlarla yayınlanan sosyal bilim dergisi Dipnot’un 10. sayısının dosya konusu “Sömürgecilik ve Emperyalizm”. Kapitalist modernitenin tarihsel ve toplumsal kategorilerini kapsamlı bir şekilde serilmemeye devam eden derginin bu sayısında modernitenin tahakküm ilişkilerine küresel düzlemde zemin hazırlayan sömürgecilik ve emperyalizmin tarihsel ve teorik boyutları ele alınıyor. Sömürgecilik tartışmaları, küresel etki gücü ile birlikte özelde Türkiye’nin tarihinde de en yakıcı sorun olan Kürt sorunu bağlamında önemli tartışmalara işaret ediyor. Derginin sömürgecilik ve emperyalizm sayısı, bu küresel tahakküm modellerinin soykütüksel ve teorik analizini yaptığı kadar Türkiye’de Kürt sorununda tecessüm eden pratik yönüne de dikkat çekici bir bakış atıyor. Sömürgecilik ve emperyalizm kavramları çoklarının muhayyilesinde eli sopalı Beyaz’ın Siyah’ı köleleştirmesi ya da Latin Amerika’da ağır çalışma koşulları bir maden ocağı imgesi olarak yer alıyor. Halbuki sömürgecilik ve emperyalizm doğuşu modernite ile eşanlı ama etkileri günümüze kadar devam eden tahakküm ilişkilerine işaret ediyor. İmparatorlukların hüküm sürdüğü zamanlarda kurumsallaşan sömürgecilik, ulus devletlerin ortaya çıkışı ile tarih sahnesinden çekilmedi. Kapitalist modernitenin yaygınlaşması ve sermaye birikiminin hızlanması bu tahakküm ilişkilerinin emperyalizm ile daha da billurlaşmasına uzanan bir tarihsel öykü yarattı. Bu öykünün ana teması ezen ile ezilen arasındaki tahakküm ilişkisinin varlığı idi. Tarih ya da başka bir deyişle kapitalist modernite bu varlığın farklı şekillerle devamına sahne oldu. Sömürgecilik ve emperyalizm küresel düzlemde yarattıkları kadar ulus devlet denen kurgunun sınırları içerisinde yarattığı biricik tahribatlarla da ilgiyi hak ediyor. Bu tahribatlar bağlamında Türkiye’ye bakıldığında Kürt sorununun açıkça ortaya çıktığı görülüyor. Osmanlı gibi emperyal bir gelenek üstüne kurulan Türkiye, ulus devlet formunun ortaya çıkışı ile tevarüs ettiği siyasi pratikleri Misak-ı Milli sınırları içerisinde uyguladı. Bölgesel bir mevcudiyet gösteren Kürtler Türkiye’nin uyguladığı sömürgeci uygulamaların temel hedeflerinden biri oldu. O halde pratik ve teorik politikada, Kürt hareketinin “sömürge tezi” olarak ifade ettiği tartışmaları hatırlamanın ve harlamanın gereği ortada. Sömürge tezi neydi? Günümüzde neyi ifade ediyor? Açıklama kapasitesini yitirdi mi? Yoksa güncelleniyor mu? Peki ya Kürdistan’ın mevcut durumu bu tartışmaların neresinde duruyor? Derginin bu sayısında Kürt sorunu bağlamında Türkiye’deki sömürgeci pratiklerin analizi bu gibi kışkırtıcı sorularla önemli yer tutuyor. Dipnot Dergisi, 10. Sayısında “Sömürgecilik ve Emperyalizm” dosyasını tekrardan açıp bizleri bir kez daha tartışma masasına davet ediyor. Derginin bu sayısında Arif Dirlik, Özgür Öztürk, Muzaffer Ayata, İsmail Beşikçi, Herkül Millas ve Mustafa Sönmez gibi isimlerin kaleme aldığı çarpıcı makaleleri bulmak mümkün. Sömürgecilik çalışmaları literatürüne “Yerleşimci sömürgecilik” kavramını hediye etmiş araştırmacı Patrick Wolfe da bu kavramını açıkladığı kapsamlı makalesi ile Dipnot’un 10. Sayısında yer alıyor. Dilek Kurban ve Mesut Yeğen Kürt sorunu ve sömürgecilik bağlamında yerinden edilme pratiklerine ilişkin saha çalışmalarının analizi ile zengin veriler sunuyor. Dergide Abbas Vali ve Hamit Bozarslan ile yapılmış kapsamlı söyleşiler de yer alıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here