Ekonomi Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri Pdf Kitap İndir

0
233

Bu kitapta,
•İş imkânlarındaki artışın nüfus artışının çok gerisinde olduğu,
•Emek gelirleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak belirlendiğinde mevcut iş imkânlarıyla 100 milyondan fazla insanın geçinebileceği,
•Ekonomide olumsuz gelişmeler olurken bankaların kârlarının %30 kadar arttığı,
•Aynı arsa veya arazi için hem konut üreticilerinin, hem de konut edinenlerin mükerrer faiz ödedikleri,
•İşçi şirketlerinin Devletçe desteklenirken tökezlediği gibi tespitler ve
•Tasada kıvançta ortaklık ilkesi gereği milletin vatana ortak edilmesi,
•Sınır ticareti için ortaöğretimde komşu ülkelerdeki dillerin öğrenilebilmesi,
•Emeklilik düzenlemesinin, tüm vatandaşların geçiminin şöyle veya böyle, gerekirse sosyal yardımlarla sağlanması gereği gözönünde tutularak değiştirilmesi,
•Arsanın konut maliyetinden dışlanması,
•Sosyal sigorta sistemi yerine menfi gelir vergisi sistemine geçilmesi gibi somut çözüm önerileri bulacaksınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here