Gösel Sanatlar ve Mimarlık İçin Temel Tasar Pdf Kitap İndir

0
148

Mimarlıkla ilgili düzenleme bilgilerinin temel ilkelerini öğrencilere daha kolay bir biçimde ve daha kısa bir zaman içerisinde verebilmek, daha iyiyi aramayı rastlantılara bırakmayıp, tam tersine, mükemmelliğe daha emin ve bilinçli bir yoldan gidilmesini sağlamak amacıyla içinde geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısından bu yana, yeni yollar araştırılmaya başlanmıştır. Bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bir takım ilkeler arzulanan amacı sağlanmış olduğundan; artık dünyanın birçok memleketlerinin mimarlık okullarında, bunlara dayalı bir eğitim yöntemi benimsenerek uygulamaya konmuş bulunmaktadır. Bu yöntemle yapılan eğitim, temel mimarlık ilkelerinin esaslı bir şekilde anlaşılmasını sağladıktan başka, ayrıca sanatkârların duyup ta ifade edemedikleri hisler, belirli deyimler altında karşılıklı olarak anlatılabilir duruma geldiği gibi mimarlık, resim ve diğer plastik sanatların ortak esaslarının her bir sanatkâr tarafından öğrenilmesi sağlanır.
 
Ayrıca kişiye göre değişen güzellik kavramı kendisinin dayandığı birçok bileşenlere ayrılabildiğinden; bu konuda yapılan tartışmalar anlatımdaki sözcük eksikleri ya da aynı sözcüğü farklı anlamlarda kullanılmaktan doğan yanlış anlaşılmalar yüzünden sert sözlerle kesilme tehlikesinden kurtulmaktadır. Böylece herhangi bir yapıtın kendi mükemmelliğini sağlayan birçok öğeler yönünden ayrı ayrı değerlendirilerek bir analize tabi tutma olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu olanaklar öğrenciye TEMEL TASAR diye isimlendirilen özel bir eğitim yoluyla sağlanabilmektedir. Böylece öğrenci bir taraftan bazı kavramları ve ilkeleri öğrenirken, öte yandan kendisini araştırmaya ve ilkeleri öğrenirken, öte yandan kendisini araştırmaya zorlayan uygulamalı çalışmalarla her türlü düzenlemede kullanabileceği anahtar niteliğinde rehber görüşleri pekiştirebilmektedir. Keza, bu suretle öğrencilerin eğitim süresince öğrenebildikleri şeyler, birkaç öğretim yılında yapılabilecek belirli sayıda çalışmanın kendilerine sağlayabileceklerinden ibaret kalmamakla, ana ilkelerin öğrenilmiş olması onları pek çok sayıda öğretici ve eğitici çalışmalar yapmış kimseler durumuna getirmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here