İslamilik Problemi Pdf Kitap İndir

0
57

İki büyük sorunla karşı karşıyayız! 
 
Birincisi İslam’a uygun bir sosyal düzenin oluşturulması sorunudur ve niteliği, boyutları şu sorularda ortaya çıkar:
 
 – İslam’ın değerlerinden doğmuş, onun bakış açısını yansıtan, ama; işsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, etnik milliyetçilik, farklı kültürlerin birlikte yaşaması, hak ve özgürlükler, adaletsizlik, haksızlık, ahlaksızlık gibi güncel bütün problemlere adil ve ikna edici çözümler içeren bir sosyal düzen mümkün müdür? 
 
İslam nasıl bir yönetim biçimi, nasıl bir ekonomik sistem, nasıl bir hukuk sistemi öngörmektedir? 
 
İkincisi İslam’a uygun bilgi üretmenin imkanı sorunudur ve niteliği, boyutları şu sorularda ortaya çıkar:
 
 – “İslami bilgi” adını verebileceğimiz, tamamen İslam’a has, yorumlanabilen ve hayatın farklı alanlarına doğru genişletilebilen bir bilgi türü var mıdır? 
 
Sosyolojiye, felsefeye konu olan alanlarda fikir üretmek ve hatta fikri öncülüğü devralmak, “Müslüman” kalarak nasıl mümkün olacaktır? 
 
İki boyutta ifade etmeye çalıştığımız bu probleme, biz; İslamilik problemi adını verdik. Maksadımız İslam’a uygun bir sosyal düzen çerçevesi çizmek değil, bir usul / yöntem önermektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here