Kızıldağ’ın Gölgesinde Tarihçesi ve Folkloruyla Şarkikaraağaç Pdf Kitap İndir

0
217

Elinizdeki kitabın “Giriş” ve “Tarihsel Görünüm” adlarını verdiğimiz bölümlerinde Isparta iline bağlı Şarkikaraağaç ilçesinin tarihî, coğrafî, demografik, sosyal ve kültürel birçok bakımdan özellikleri açıklanmıştır. Eserde ayrıca Şarkikaraağaç ve yöresinin halkbilimiyle ilgili yanları geniş bir biçimde ele alınmaya çalışılmıştır. Bundaki temel amaç, yörenin artık unutulmaya yüz tutmuş ve belki de bir bölümü bütünüyle unutulmuş gelenek ve göreneklerini zamanın acımasızlığından kurtarmaktır. Dolayısıyla eserde art zamanlı (diyakronik) ve eş zamanlı (senkronik) folklorik uygulamalar bir arada yer almaktadır. Büyük çoğunlukla Şarkikaraağaç ilçe merkezinin folklorik özelliklerine yer verilen bu kitapta yeterli olmasa da köylerle ilgili olarak elde edilebilmiş bazı folklorik özelliklere de yer yer değinilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here