Meşa Moriyan Pdf Kitap İndir

0
229

Meşa Moriyan’ teneti legerin û evinen küre rewşenbireki kurd vedibeje. Lehenge ku naif ji bo pirsan dereng maye ji metropolan vegeriyaya ser erde bave xwe û mamosteti dike. Evindara wi maye li metropoleke. Bave wi û bave evindara wi du kürden siyasi ne û bi çaven dijminatiye li hev diniherin. Ew di halek wisa de ye bi keviran re diaxive hevviniya xwe bi meşa moriyan tine. Gotegoten der bare qedera Heskife de germbûna şer ditina peykereki hevvlen firotina peyker û tesadüfen xwe didin der qatile ku dixwaze wi bikuje rojnamegera Fransi meseleya deq û namûse meseleya evini bi zimanekiedebidi romane dew hatine restin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here