Öğretim İlke ve Yöntemleri (Prof. Dr. Asuman Seda Saraçoğlu – Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu) Pdf Kitap İndir

0
134

Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve etkili bir şekilde uygulanması sürecinde eğitimcilerimize rehber olmak üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi öğrencileri için bir ders kitabı, bunun yanı sıra yapısı ve içeriği ile kendisini geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz için de bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı birbirini bütünleyen on bir bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili kavramlar açıklanmakta; ikinci bölümde ise eğitim programlarının tasarımı ve geliştirilmesi ele alınarak eğitim programları ve öğretim ilişkisi incelenmektedir. Kitabın üçüncü bölümünde öğretim sürecinin nasıl planlanacağı örneklerle ele alınmakta; dördüncü bölümde, öğrenme-öğretme ilkeleri ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Beşinci bölümde, başlıca öğrenme-öğretme modelleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabının altıncı bölümü genel öğretim stratejilerine, yedinci bölümü genel öğretim yöntemlerine ayrılmıştır. Sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde, öğretim tekniklerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kitabın onuncu bölümünde öğrenme-öğretme sürecinde öğretim teknolojilerinin yeri ve önemi ele alınmaktadır. Kitabın on birinci ve son bölümünde ise öğrenen merkezli öğretim yaklaşımları açıklanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here