Siyaset Zalimdir
Aydın Menderes’le Bir Parti Tecrübesi Pdf Kitap İndir

0
76

“Siyaset Arapça kökenli bir kelimedir, anlamı da at terbiye etme sanatıdır, ama insan terbiye etme 
sanatıdır  da  denir.  Halkımız  siyasetten  kurnazlık  anlamı  da  çıkarır”  der  Bülent  Daver.  Carl 
Schmidt  “Siyaset,  düşmanı  tesbit etme  sanatı”,  Winston  Churchill  siyaset  “Yarın,  gelecek  hafta, 
gelecek yıl neler olacağını tahmin etme yeteneği, söyledikleri doğru çıkmayınca bunun sebeplerini 
açıklama  sanatıdır”  ve  “Sevmediğin  biriyle  akşam  yemeği  yemektir”  diye  tarif  eder.  Süleyman 
Demirel’e  göre,  “Siyaset  zaaf  kabul  etmez, ‘keşke’si  yoktur.  Siyasette  yol arkadaşını  seçemezsin, 
gelenle yapılır ve siyasette %70’den fazla risk alınamaz.”
Menderes  ailesi  siyasetin  zulmüne  uğramış  bir  aile  olmakla  birlikte  “Menderes”  ismi  Türkiye 
siyasetinde her zaman geçerli olmuştur. Adnan Menderes’in küçük oğlu Aydın Menderes, kendini 
iyi yetiştirmiş, çok yönlü kültüre sahip, tarih bilen, hafızası kuvvetli, analiz gücü yüksek, çok kitap 
okuyan,  memleket  meseleleri  üzerine  düşünen  biridir.  “Ben  siyasetten  ve  toprak  (ziraat)tan 
anlarım.  (…)  Hayatımın  on  yılını  çıkarın  gerisi  siyasetle  dolu  geçti.  Bilye  oynamadım,  hükümet 
nedir,  siyaset  nasıl  olur  buna  akıl erdirmeye  çalıştım.  (…)  Su  ile  balık  gibi  siyasetin  içindeyim” 
diyen  Aydın  Menderes  12  Eylül  darbesi  ile  on  yıl  siyasetten  yasaklanır.  1987  referandumundan 
sonra siyasete ara verir. 1992 yılında yeni parti kurma çalışmalarına başlar. 21 Mayıs 1993’te 120 
kurucu ile Büyük Değişim Partisi’ni kurar. İki ayda 53 ilde teşkilat kurulur. 44 ilin ilçeleri dâhil 
kongreleri  yapılır.  Hiçbir  çevre  ve  güç  mihrakının  yardımı  olmadan  milyarlık  giderlerini  küçük 
bütçelerden karşılayarak, Anadolu’da bir umudun, hasretin peşinde koşan (çoğu ilk defa siyasete 
giren) binlerce kişi ile ilk genel kurulunu yapar; ama bu partinin ömrü 6 Şubat 1994’e kadar sürer 
ve DP ile birleşmek için feshedilir.
Kitabın yazarı siyaseti hiç düşünmeyen bir kişidir. Aydın Menderes’e, “kendine özgü siyaseti”nde, 
başarılı  olması  için  yardımcı  olmak  ister.  Büyük  Değişim  Partisi  öncesi  ve  sonrası  gelişmelere, 
kuruluşa,  kurucular  ve  faaliyetlerine  tarih  için  tanıklık  etmek  ister.  Kitap  içindeki  ekler 
bölümünün  dışında  bu  kitapla,  1989-1995  yılları  arasında  Aydın  Menderes’in  konuşma  ve 
faaliyetlerini gösteren dört saatlik bir DVD verilmektedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here