Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanalı Yöneticilerinin Yayın Politikalarını Oluşturmadaki Rolleri Pdf Kitap İndir

0
242

Türkiye’de Medya üzerine yapılan çalışmalar medyanın işlevi ve etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte medya sahipliği ve yayın politikaları medyanın anlaşılması bakımından önemli yer tutmaktadır. Yaşadığımız mekanların içine girerek insanları etkilemeye çalışan, kişileri belli alanlarda düşündüren ve kendilerinin seçip, verdikleri haberlerle olan biteni bizlere sunan medyanın arkasındaki baskın gücün incelenmesi önemli görülmüştür. 1980’li yıllarda popüler hale gelen liberal yaklaşım medya sahipliği alanında da kendisini göstererek, sermaye sahiplerinin güç ve iktidar arayışlarını medyaya yöneltmiştir. Ticari yayıncılık anlayışıyla birlikte, medya sahipliği konum değiştirmeye başlamış ve tekelleşmeye doğru hızlı bir gidiş başlamıştır. Medya patronları siyasi ve askeri seçkinlerin yanında yer alarak güç elde etmek ve ticari başarı için yayın politikalarını oluşturmuş, medya çalışanları ve yöneticileri de, patronlarının çıkarları doğrultusunda yayınlar yapmaya başlamış ve bu yönde politikalar geliştirmişlerdir. Bu çalışmada medya politikalarının neler olduğu ve hangi faktörlerin bu politikaların oluşturulmasında önemli olduğu üzerinde durularak bu yöne ilginin çekilmesine çalışılmıştır.

Çalışmada birçok insan yol açıcı fikirleri ve destekleri ile motivasyonumu yükselterek bana karşılığı ödenemez yardımlarda bulunmuşlardır. Her şeyden önce, en zor anlarında bile özveri ve desteği ile çalışmaya yön veren ve araştırmanın şekillenmesinde çok büyük katkıları olan tez danışmanım Doç. Dr. Aylin Görgün Baran’a minnetle teşekkür ediyorum. Her zaman yoğun olan çalışma temposu içinde, sıcakkanlılıkla bana zaman ayırmış ve dostluğu ile zoru kolaylaştırmıştır. Kendisi ile çalışmak çok büyük bir şanstı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here